-Tıbbi Sülük Yetiştiriciliğinde Görülen Morfolojik Deformasyonların Nedenleri ve Sülüklere Etkilerinin Araştırılması

 - Akdeniz ve Pontus kurbağa sülük popülasyonları (Hirudinea: Glossiphoniidae: Batracobdella): filogenetik ilişkiler ve taksonomik belirsizliklerin çözülmesi

- Göller Yöresinin Yakarışı

- Iğdır İlindeki Sulak Alanlarda Tıbbi Sülük Stoklarının Güçlendirilmesi ve Bölgede Halkının Sülük Yetiştiriciliğine Teşvik Edilmesi

- Eğirdir Gölü’nde Yaşayan Tıbbi Sülük (Hirudo verbana Carena, 1820) Popülasyonlarındaki Değişimin Belirlenmesi